เ กี่ ย ว กั บ ผู้ เ ขี ย น

about me

พรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร

  • อดีตนักขายบริษัทมหาชน บริษัทข้ามชาติที่มียอดขายหลัก “ร้อยล้าน” ตั้งแต่อายุไม่ถึง 24 ปี
  • ศึกษาอยู่ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Executive-MBA
  • Head of Sales บริษัท AdAsia Holdings หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย มีมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทและมีสาขาทั่วเอเชีย
  • อดีต Managing Director ของบริษัท Internet-Based Business Group หนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพอันดับต้นๆ ของไทย มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Zanroo” ที่เป็นระบบซอฟท์แวร์ IT ด้านโซเชี่ยล มีเดีย แบบ B2B
  • เจ้าของเพจ “กูนี่แหละเซลล์ร้อยล้าน” ที่มีผู้ติดตามโดยนักขายมืออาชีพไม่ต่ำกว่า 50,000 คน