เ กี่ ย ว กั บ ผู้ เ ขี ย น

about me

พรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร

 • Pornpat Wattananiyomkajohn (Pan)
  👍MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Executive-MBA เพียงคนเดียวที่สอนด้านการขายของประเทศไทย
  👍Head of Sales – Thailand บริษัท Kaidee.com ที่เป็น E-Commerce สินค้ามือสองอันดับหนึ่งของประเทศไทย
  👍Chief Commercial Officer บริษัท JIB Computer Group ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าไอทีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทย
  👍Regional Head of Sales บริษัท AdAsia Holdings (Thailand) ที่ขายโซลูชั่นด้านการตลาดออนไลน์และมีมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
  👍Sales Trainer ของบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นการขายแบบ B2B
  👍เจ้าของเพจ “กูนี่แหละเซลล์ร้อยล้าน” ที่มีผู้ติดตามโดยนักขายมืออาชีพไม่ต่ำกว่า 70,000 คน