in

Business Canvas คืออะไร (แบบภาษาคน)

Business Canvas เป็นคำยอดฮิตในยุคนี้และมีโค้ชออนไลน์หลายคนได้หยิบยกมาใช้ จริงๆ แล้วมันคือโมเดลที่เอาไว้ใช้อธิบายองค์ประกอบทางธุรกิจให้มีความครอบคลุม รอบด้าน เว้ากันซื่อ ก็คือเป็นศาสตร์ที่ทำให้คุณเอาไว้ใช้ตอนคิดจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอย่างง่ายหรือสลับซับซ้อน รับรองว่าดีแน่ถ้าทำตัวนี้ก่อน

ผมจึงอยากจะเขียนอธิบายเป็นภาษาที่เด็ก ม.6 อ่านแล้วก็เข้าใจ ไม่ต้องไปคิดโมเดลธุรกิจอะไรแบบสะเปะสะปะ และสิ่งนี้สามารถเอาไปใช้กับงานในแผนก Business Development หรือเสนอแผนให้กับธนาคารเวลาไปขอเงินกู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

1. Business Canvas คือองค์ประกอบทางธุรกิจ

องค์ประกอบทางธุรกิจที่ว่านี้จะเอาไว้ใช้อธิบายว่าธุรกิจของคุณคืออะไร ได้เงินมายังไง รายละเอียดปลีกย่อยเป็นอย่างไร ฯลฯ ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบเข้าใจง่าย ซึ่งข้อดีนอกจากนี้จะทำให้คุณทราบว่าจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ต้องปรับปรุงกลยุทธทางธุรกิจให้ดีขึ้นนั้นต้องทำอะไรแบบง่ายๆ เลยล่ะครับ

2. องค์ประกอบทั้ง 9 แบบของ Business Canvas

– ลูกค้า (Customer Segments): คุณต้องตอบให้ชัดว่าลูกค้าของคุณคือใคร และต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้เจอ เช่น อายุ เพศ ฐานะ การศึกษา ที่อยู่อาศัย รสนิยม ฯลฯ ยิ่งชัดเจนก็ยิ่งแม่นยำว่าควรทำการตลาดหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่
– คุณค่า (Value Propositions): พูดง่ายๆ ก็คือประโยชน์หรือจุดขายของสินค้าและบริการที่คุณมี ยิ่งมีประโยชน์มากก็ยิ่งขายได้ง่ายมากขึ้น ต้องสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าด้วย
– ช่องทาง (Channels): คือช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเช่าร้าน มีหน้าร้าน หรือขายออนไลน์
– ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships): คือระดับความสัมพันธ์ที่ต้องวิเคราะห์ให้ขาดคือลูกค้าเก่าที่หายหัวไปนานแล้ว ลูกค้าชั้นดีซื้อซ้ำบ่อยๆ ลูกค้าใหม่ ลูกค้ากระปิดกระปอย เป็นต้น
– รายได้ (Revenue Streams): คือที่มาของรายได้จากธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นจากออฟไลน์ ออนไลน์ เงินปันผล เงิน Rebate ฯลฯ ต้องแจกแจงให้หมด
– ทรัพยากร (Key Resources): คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ เอาให้ชัดก็คือเงินทุน ลูกน้อง พนักงาน ฯลฯ
– กิจกรรม (Key Activities): คือกิจกรรมที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้ เช่น กิจกรรมการขายที่ต้องทำ กิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น
– พันธมิตรทางธุรกิจ (Key Partners): ง่ายๆ ก็คือ คู่ค้า เช่น ดีลเลอร์ช่วยขาย โรงงานที่ส่งของให้คุณ เป็นต้น
– ต้นทุนทางธุรกิจ (Cost Structure): คือค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหมด เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ภาษี ค่าเช่า ฯลฯ

โครงสร้างการขาย (Sales Structure) สำหรับองค์กร

รักษาระยะห่างเอาไว้ก่อน