เหตุผลที่ลูกค้าไม่ซื้อคุณในที่สุด

เหตุผลที่ลูกค้าไม่ซื้อคุณในที่สุด

เคยมั้ยครับที่เวลาคุณกำลังเข้าด้ายเข้าเข็มกับลูกค้าอยู่…