วิธีคัดคนที่ไม่ใช่เข้าองค์กรคือจุดเริ่มต้นของหายนะ

วิธีคัดคนที่ไม่ใช่เข้าองค์กรคือจุดเริ่มต้นของหายนะ

คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าการคัดคนเข้าบริษัทมักจะมีขั้นตอนห…