อยากเป็นผู้วาง TOR ให้ลูกค้าราชการต้องทำอย่างไร

อยากเป็นผู้วาง TOR ให้ลูกค้าราชการต้องทำอย่างไร

การขายงานราชการนั้นพูดได้ว่า “จะว่ายากก็ยาก จะว่า…