เทคนิคการรับมือลูกค้าต่อราคาด้วยวิธี Ackerman Bargaining

เทคนิคการรับมือลูกค้าต่อราคาด้วยวิธี Ackerman Bargaining

เป็นวิธีการต่อราคาเมื่อคุณโดนลูกค้าขอต่อรองที่ผมได้ไปเร…