ถ้าคุณให้ส่วนลดไม่ได้ ควรปฎิเสธอย่างไรถึงจะดูดี

ถ้าคุณให้ส่วนลดไม่ได้ ควรปฎิเสธอย่างไรถึงจะดูดี

การขอส่วนลดมักเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้ามักจะขอคุณอยู่เป…