เหตุผลที่หน้าร้านต้องมีนักขายและยังไง AI ก็แทนที่ไม่ได้

เหตุผลที่หน้าร้านต้องมีนักขายและยังไง AI ก็แทนที่ไม่ได้

ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์แบบ 100% และที่สำคัญคือการซื้อขายอะ…