วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับคนรุ่นใหม่

วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับคนรุ่นใหม่

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ถือว่าเป็น “Si…