ถ้าอยากสนิทกับลูกค้า จงหา ‘จุดร่วม’ ให้เจอ

ถ้าอยากสนิทกับลูกค้า จงหา ‘จุดร่วม’ ให้เจอ

การขายสินค้ามูลค่าสูง เช่น งานโครงการขนาดใหญ่ บ้าน รถ ฯ…