ส่งอีเมลแนะนำตัวไปทำไมในเมื่อลูกค้าก็ไม่ตอบอยู่แล้ว

ส่งอีเมลแนะนำตัวไปทำไมในเมื่อลูกค้าก็ไม่ตอบอยู่แล้ว

เคยมั้ยครับที่เวลาโทรหาลูกค้าใหม่เพื่อทำนัดเข้าไปขาย ส่…