ถ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง จงทำดังนี้

ถ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง จงทำดังนี้

การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ไม่ว่าใครก็อยากที่จะได้ผลป…