ขายสินค้าแพง (กว่าคู่แข่ง) อย่างไรให้ชนะ

ขายสินค้าแพง (กว่าคู่แข่ง) อย่างไรให้ชนะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักขายและนักธุรกิจหลายท่าน ถามผมเ…