ถ้าคู่แข่งเสนอราคาถูกกว่า คุณควรทำอย่างไร

ถ้าคู่แข่งเสนอราคาถูกกว่า คุณควรทำอย่างไร

วันนี้ผมได้เอาชนะคู่แข่งจากการเสนอสินค้าและบริการในงานโ…