สิ่งที่เหมือนกันของการขายกับฟุตบอล…คุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้าง?

สิ่งที่เหมือนกันของการขายกับฟุตบอล…คุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้าง?

ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู…