สิ่งที่คุณต้องพัฒนาตัวเองในฐานะนักขายสำหรับปี 2024

บทความนี้ผมได้ที่มาจาก Baker & Mckenzie ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยธุรกิจอันดับหนึ่งของโลก เรื่อง “Navigating the Omnichannel Sales Experience: Integrating Traditional and Digital Strategies for Success” ซึ่งผมได้ถอดรหัสออกมาแล้วครับว่าเหล่านักขายต้องพัฒนาทักษะการทำงานและพัฒนาตนเองเพื่อการขายแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีประโยชน์ด้านอะไรกันบ้าง มาดูกันเลยครับ

1. Reference to Market Trends: ควรศึกษาเรื่องความเคลื่อนไหวของตลาด

– นักขายควรค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับงานศึกษาหรือรายงานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค มุ่งเน้นการศึกษาด้านการซื้อขายทุกช่องทาง (Omnichannel) ซึ่งแม้แต่ธุรกิจ B2B ก็เริ่มขยับสู่การซื้อขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จนถึงวันนี้มีหลายธุรกิจที่ปรับตัวให้ลูกค้าซื้อตรงผ่านเว็ปไซต์ได้ด้วยตนเองเลยด้วยซ้ำ

– คุณควรศึกษาด้านผลกระทบของเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เช่น Augmented Reality, Virtual Reality, ChatGPT เพื่อทำให้ความคาดหวังของลูกค้าถึงเป้าหมายสูงสุด

2. Integrating Traditional and Digital Approaches: ผสมผสานการติดต่อลูกค้าทั้งแบบคลาสสิคและใช้ดิจิทัลช่วย

– นักขายต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารลูกค้าโดยไม่ทิ้งรูปแบบคลาสสิค เช่น การเข้าพบต่อหน้า การโทรหาลูกค้า เป็นต้น แต่ต้องใช้เทคโนโลยีช่องทางดิจิทัล เช่น เว็ปไซต์ อีเมล แชต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลน์วีดีโอ ฯลฯ ได้อย่างคล่องแคล่วตามสถานการณ์ เช่น สำคัญมากก็ควรเจอหน้า เรื่องอัพเดทควรใช้ออนไลน์เพื่อประหยัดเวลา เป็นต้น

– เรียนรู้กรณีศึกษาของนักขายองค์กรระดับโลกที่ประสบความสำเร็จทั้งการขายแบบคลาสสิคและการขายแบบดิจิทัล เช่น Salesforce, Google, Microsoft, HubSpot เป็นต้น

3. Leveraging Data Analytics: ยกระดับการใช้ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

– นักขายต้องเรียนรู้เรื่องการอ่านข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อออกแบบกลยุทธการขายที่เหมาะสมกับนักขายแต่ละคน

– เครื่องมือที่นักขายต้องใช้งานให้เป็นคือ CRM ที่สามารถเก็บข้อมูลการซื้อขายและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ลูกค้าและตัดสินใจออกแบบข้อเสนอใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้ตรงใจมากที่สุด

4. Adapting to Remote Selling: ปรับตัวกับการขายแบบไม่เจอหน้ากัน

– ซึ่งก็คือทักษะการขายผ่านวีดีโอคอล ยุคนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องผสมผสานทั้งแบบเจอหน้ากับเปิดกล้องขายของ

– นักขายต้องเรียนรู้ทักษะการขายใหม่ผ่านวีดีโอ เช่น การเลือกคำพูดสื่อสารที่ดึงดูดลูกค้า การดึงความสนใจลูกค้าขณะที่พวกเขาปิดกล้องอยู่ การเปิดกล้องและแสดงภาษากายที่ดึงดูดลูกค้า หรือการใช้เครื่องมือประกอบการนำเสนอผ่านวีดีโอด้วยเกมหรืองานนำเสนอที่น่าสนใจ เป็นต้น

5. Customer-Centric Approach: การเข้าหาลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

– เรื่องนี้พูดกันมาหลายปีแล้ว การขายในยุคนี้ต้องเอาใจลูกค้าเป็นหลัก และเลือกใช้ช่องทางที่ลูกค้าสะดวกใจในการขายให้มากที่สุด สินค้าและบริการสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบของลูกค้าให้มากที่สุด ตรงกันข้ามกับการขายสมัยเก่าที่เป็นแบบ One Size Fit All คือรูปแบบเดียวก็ซื้อๆ กันไปเหอะ

– ตัวอย่างบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการขาย เช่น เทสล่า เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกออปชั่น ของตกแต่ง เครื่องยนต์ ฯลฯ ได้อย่างอิสระ เป็นต้น

6. Continuous Learning in Technology: เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีแบบไม่รู้จบ

– นักขายองค์กรและมืออาชีพทุกคนต้องติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยในการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ระบบ CRM, ChatGPT, Cloud Computing, AI เป็นต้น

– เรียนรู้ทักษะการขายและเทคโนโลยีได้จากแหล่งความรู้ออนไลน์ทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน องค์กรระดับโลกหลายแห่งและมหาวิทยาลัยระดับท็อปมักเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร และการเข้าร่วมงานสัมมนา เน็ตเวิร์กต่างๆ ขององค์กรตัวเองจะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอีกครั้งหลังยุคโควิด

7. Building Personalized Connections: สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าแบบใกล้ชิด

– มีช่องทางหลายอย่างนอกจากเจอหน้าที่จะทำให้สนิทสนมกับลูกค้ามากขึ้น เช่น การใช้เฟซบุ้ค ไอจี ติ๊กต่อก ในการเป็นเพื่อนกับลูกค้าและสามารถมองเห็นหรือแชร์เรื่องส่วนตัวด้วยกันได้ เป็นต้น

– สามารถเป็นเพื่อนกับลูกค้าและประสบความสำเร็จในการสร้างความสนิทสนมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กับลูกค้าได้

8. Ethics in Omnichannel Sales: จริยธรรมการขายผ่านทุกช่องทาง

– คุณต้องรู้จริยธรรม กฎหมาย กติกา โดยเฉพาะการใช้ช่องทางออนไลน์ว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ควรรู้กฎหมายและเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความลับทางการค้าต่างๆ

– ใช้ตัวอย่างจากการวางตัวและจริยธรรมการขายขององค์กรระดับโลกในการนำไปปรับใช้กับตนเอง

Leave your vote

Comments

0 comments

Similar Posts