งานง่ายๆ ที่คุณทำได้ในยุคโควิดแบบนี้

งานง่ายๆ ที่คุณทำได้ในยุคโควิดแบบนี้

ผมเข้าใจดีครับว่ายุคนี้คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ธุรกิจโด…