จงฝึกทักษะเหล่านี้ ถ้าอยากเป็นเทพนักขาย

จงฝึกทักษะเหล่านี้ ถ้าอยากเป็นเทพนักขาย

การขายถือว่าเป็นส่วนผสมของศาสตร์ (ที่วัดผลได้) และศิลป์…

ข้อดีที่คุณต้องมีทักษะการขายเป็นทักษะชีวิต

ข้อดีที่คุณต้องมีทักษะการขายเป็นทักษะชีวิต

ผมขอถามนิดนึงครับว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือ…