บริหารเวลาให้เป็นคือกุญแจของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

บริหารเวลาให้เป็นคือกุญแจของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่แปลกมากครับที่แต่ละคนม…