สร้างคอนเน็กชั่นง่ายๆ แค่ปลายนิ้วด้วย LinkedIn

สร้างคอนเน็กชั่นง่ายๆ แค่ปลายนิ้วด้วย LinkedIn

ผมเองได้พูดคุยกับนักขายหรือเจ้าของธุรกิจหลายๆ ท่านและได…