Pain Point ทางธุรกิจของลูกค้า มีอะไรบ้าง

Pain Point หรือจุดเจ็บปวด คงเป็นคำที่คุณได้ยินบ่อยๆ โดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจแบบ B2B ซึ่งต้องนำเสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยตอบโจทย์หรือ “แก้ปัญหา” ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและธุรกิจ

Pain Point จึงพูดเป็นภาษาบ้านๆ ว่า “ปัญหา” ที่ทำให้ลูกค้าต้องลำบากใจหรืออยากที่จะหาอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ ในการทำธุรกิจ B2B จึงเป็นอะไรที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้กับพวกเขาเร็วที่สุด ซึ่งถ้าคุณเจอก็จะทำให้คุณขายง่ายขึ้นมากๆ ครับ

ดังนั้นผมจึงขอสรุปว่า Business Pain Point ซึ่งถ้าลูกค้าบอกมาเองหรือคุณถามคำถามจนเจอว่าพวกเขามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมจะพูดนี้ และคุณนำเสนอ Solution ที่แก้ปัญหาให้พวกเขาได้จริง รับรองว่าขายของได้แบบผ่านฉลุยครับ

1. Pain Point ด้านการผลิต

ถ้าลูกค้าคุณเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการผลิตสินค้า และพบว่าพวกเขามีปัญหาในเรื่องนี้ เช่น เครื่องจักรผลิตได้น้อยเกินไป มีศักยภาพการผลิตที่มีขีดจำกัด มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ซึ่งถ้าคุณมีโซลูชั่นที่แก้ไขปัญหาประเภทนี้ได้ ลูกค้าย่อมต้องการแน่นอนเพราะปัจจัยการผลิตส่งผลต่อเงินในกระเป๋าพวกเขาโดยตรง

2. Pain Point ด้านการเงิน

การเงินของลูกค้าก็ถือว่าเป็นปัญหาหนักใจของพวกเขาเช่นกัน เช่น ต้นทุนที่สูงมาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานหรือสถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ ระบบไอที กำไรมีน้อย ยอดขายตกต่ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแก่พวกเขาทั้งนั้น ถ้าคุณมีสินค้าหรือบริการที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ลูกค้าอยากฟังต่อแน่นอนครับ

3. Pain Point ด้านบุคลากร

คนภายในองค์กรของลูกค้าก็ถือว่าเป็น Pain Point เช่นกัน อย่างเช่นปัญหาด้านวัยที่ต่างกันของพนักงาน พนักงานแบ่งพรรคแบ่งพวก พนักงานไม่สามัคคีกัน ฯลฯ ซึ่งโซลูชั่นที่แก้ปัญหาแบบนี้ได้ก็คงเป็นพวกคอร์สอบรมภายในองค์กรหรือโปรแกรมเทรนนิ่งต่างๆ ถ้าคุณมีขายก็รับรองว่าขายง่ายแน่นอนกับองค์กรที่มีปัญหา

4. Pain Point เกี่ยวกับกระบวนการ

กระบวนการ (Process) ในที่นี้คือระบบภายในของลูกค้าที่มักจะวัดผลได้ เช่น กระบวนการขาย กระบวนการด้านการตลาดออนไลน์ กระบวนการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่างๆ มักมาจากความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ถ้าคุณมีโซลูชั่นที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ก็ต้องบอกเลยว่าขายง่ายอีกเช่นกัน

5. Pain Point ด้านธุรกิจ

ข้อนี้ถือว่าโดนสุดๆ ถ้าลูกค้ามีปัญหาทางธุรกิจ เช่น การขาย การตลาด การบริหาร ฯลฯ ถือว่าองค์กรไหนก็อยากแก้เรื่องนี้ครับ จงลองหาดูว่าสินค้าและบริการของคุณสามารถแก้เรื่องเหล่านี้ได้มั้ย ถ้าแก้ได้รับรองว่าขายง่ายขึ้นมากๆ เลยครับ

Leave your vote

Comments

0 comments

Similar Posts