10 วิวาทะจากเทพแห่งการขายที่คุณต้องอ่าน

การที่จะเป็นนักขายขั้นเทพ ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้นำคุณไปสู่ความสำเร็จ ทางลัดไปสู่เป้าหมายที่เห็นผลรวดเร็วที่สุดคือ “การเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ” ผมจึงหยิบวาทะเด็ดๆ ของนักขายระดับโลกที่จะกระแทกใจคุณและกระตุ้นให้คุณลงมือทำตามฝันให้สำเร็จได้โดยเร็วครับ 

 1. “Begin by always expecting good things to happen.”

–Tom Hopkins เทพแห่งการขายอสังหาริมทรัพย์

“จงเริ่มต้นโดยการคิดว่าคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆ”

 2. “For every sale you miss because you’re too enthusiastic, you will miss a hundred because you’re not enthusiastic enough.” 

–Zig Ziglar เทพนักขายและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก

“ถ้าคุณปิดการขายไม่ได้เพราะคุณกระตือรือร้นเกินไป คุณก็ขายไม่ได้อีกเป็นร้อยครั้งเพราะคุณมันกระตือรือร้นไม่มากพอ !”

 3. “All things being equal, people will do business with, and refer business to, those people they know, like, and trust.” 

–Bob Burg เทพแห่งการสร้างระบบการขายแบบองค์กร

“ในโลกของธุรกิจสิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือผู้คนจะทำธุรกิจและแนะนำธุรกิจให้กับคนที่พวกเขารู้จัก ชื่นชอบ และไว้วางใจ”

 4. “Treat objections as requests for further information.”

–Brian Tracy เทพแห่งการสอนนักขายและเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

“ให้คิดซะว่าข้อคัดค้านจากผู้อื่นก็คือพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มขึ้น”

 5. “The best way to sell yourself to others is first to sell the others to yourself.”

–Napoleon Hill เทพแห่งการขายและแต่งหนังสือพัฒนาตัวเองในตำนาน

“รู้เขารู้เรา วิธีการขายตัวเองที่ดีที่สุดคือคุณจะต้องทำความเข้าใจกับผู้อื่น (ลูกค้า) ให้ดีเสียก่อน”

 6. “Ninety percent of selling is conviction and 10 percent is persuasion.”

–Shiv Khera เทพนักขายจากประเทศอินเดีย

“หลักการที่สำคัญของการขายคือความมั่นใจ 90% และการชักจูงโน้มน้าว 10%”

7. “Obstacles are necessary for success because in selling, as in all careers of importance, victory comes only after many struggles and countless defeats.”

–Og Mandino เทพนักขายผู้แต่งหนังสือขายดีอันดับโลก

“อุปสรรคเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จ เพราะในโลกของการขายซึ่งก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้หลังจากความมานะบากบั่นและความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วน”

 8. “One of the best predictors of ultimate success … isn’t natural talent or even industry expertise, but how you explain your failures and rejections.”

–Daniel H. Pink เทพนักขายผู้แต่งหนังสือการขายแบบองค์กร

“หนึ่งในปัจจัยชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จขั้นสูงสุดไม่ใช่พรสวรรค์โดยกำเนิดหรือความเชี่ยวชาญในสาขางาน แต่อยู่ที่การอธิบายความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธของคุณ”

 9. “If you are not taking care of your customer, your competitor will.”

–Bob Hooey เทพนักขายผู้ทำธุรกิจและเป็นเทรนเนอร์ระดับโลก

“ถ้าคุณไม่ดูแลลูกค้าของคุณล่ะก็ พวกเขาเสร็จคู่แข่งของคุณแน่ๆ”

  10. “To build a long-term, successful enterprise, when you don’t close a sale, open a relationship.”

–Patricia Fripp เทพนักขายสุภาพสตรีชื่อก้องโลก

“ถ้าคุณปิดการขายไม่ได้ก็ให้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณเอาไว้ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว”

นี่คือ 10 วิวาทะจากเทพนักขายระดับโลกที่คัดมาแล้ว แต่ผมเชื่อว่าคุณมีวิวาทะอีกหลายแหล่งในใจที่มีความหมายและมีประโยชน์อยู่ในใจกันแน่นอน รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยครับ

ได้รับแรงบันดาลใจจาก: https://www.inc.com/geoffrey-james/10-quotes-salespeople-should-memorize.html

Leave your vote

Comments

0 comments

Similar Posts

ใส่ความเห็น